Vår 2021: En ny start

Vi planlegger, øver og skal være klare når vi får lov til å synge sammen igjen!

Vi savner å synge sammen og å kunne møte publikum på konserter. Det har blitt viktig for oss å bruke tiden til å øve slik at vi skal være klare når tiden er moden for å samles på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å synge.

Det er viktig å holde motivasjonen oppe! For oss er det neste store målet NM for kor i Trondheim i oktober. Da håper vi å igjen møte både publikum og andre kor til felles musikkopplevelser. Vil du vite mer om NM for kor finner du det her: nmforkor.no

Repertoaret vi øver på skal gjøre oss til et bedre kor; vi utfordrer oss selv til alltid å bli bedre! Repertoaret fra fjorårets julekonserter – som dessverre ble avlyst – ligger klart til vurdering for gjenopptakelse. Det er litt tidlig å glede seg til jul, men opplevelsen det er å møtes fantastiske kirkerom og la klangen av koret fylle rommet og sjelen er en god tanke å ha med seg i disse tider.

Vi ønsker alle en god vår! Åpne vinduet og syng!