Innumerable beings

struggle_scorpio

Andresatsen i The Lapse of Time handler om kampen for tilværelsen. Struggle for life. Konkurranse mellom ulike organismer. Every single organic being is striving to increase in numbers. Organismer støtes mot hverandre. Noen skakes, noen er urokkelige. Det er utvilsomt en kamp for tilværelsen, men det må ikke oppfattes som en fysisk kamp mellom to individer, ei heller alle mot alle. Man kan i stedet se på det som en, ofte nesten umerkbar, fortrengning av de mindre veltilpassede artene til fordel for de som er bedre tilpasset omgivelsenes premisser.

Darwin selv understreket at han brukte begrepet struggle for existence i metaforisk betydning. Også en plante på randen av en ørken kan sies å kjempe for livet mot solstek og tørke. Den norske oversettelsen «kampen for tilværelsen» kan derfor sies å være mer ledende enn originalen, som også kunne gjengis mer nøytralt som «strevet for å overleve». Konkurranse tar i naturen sjelden formen av «alles kamp mot alle», fordi samarbeid både innen og mellom arter kan gi viktige konkurransefortrinn.

Denne satsen berører altså selve kjernen for artenes overlevelse og utvikling. Kampen for fortsatt eksistens. De ulike artenes streben etter å bli mange og sterke. Yet, all cannot do so, for the world would not hold them. Noen lar seg forme og glir forbi, mens andre går tapt. Det kravler og kryr i et evig samspill og motspill. Rytmer støter mot hverandre og driver framover i et skremmende og vakkert scenario.