Mistletoe struggles

mistel2

Etter den dramatiske andresatsen blir det et stemningsskifte. Et interludium til ære for mistelteinen, med damestemmer og solister i fokus. Skrevet a cappella, som en slags kanon. Rolig og uttrykksfullt. De ulike stemmene smelter sammen i hverandre, omtrent som plantens og fuglens livsløp smelter sammen. Likevel distinkt forskjellige.

Mistletoe struggles with other fruit-bearing plants to tempt birds. Planten. Fuglen. De trenger hverandre. De er vakre og fruktbare. Some species increase in numbers. De blir mange. De går til grunne. Melodier tar form og spilles mot hverandre i ulike varianter. Små og store nyanseforskjeller. Lett og elegant, som samspillet mellom fuglen og mistelteinen.