Beauty and infinite complexity

change

Tredje sats – Change – omhandler forandring. Ikke brå og plutselige forvandlinger, men den typen endringsprosesser som skjer ekstremt langsomt. Nesten helt umerkelig pågår det, inntil tidens tann har fått jobbet lenge og vel med materien. Disse prosessene kan ikke observeres med det blotte øye, i hvert fall ikke her og nå. Tiden er den sentrale faktoren.

Evolve! Change! To beauty and infinite complexity. Melodiene skyter fart og løper løpsk. De støter mot noe og lar seg forme. Fortid og nåtid. Hva er hva? Mye forandres, men noe består. Vi kjenner noe igjen, men det er likevel annerledes. Bildet kan virke kaotisk, men det finnes likevel en underliggende ro.