Look! Watch! Admire!

shutterstock_93960205_web

Sistesatsen i «The Lapse of Time» er den eneste satsen hvor komponist Bjørn Morten Christophersen har tillatt seg å bruke egne formuleringer, i stedet for direkte sitater fra Charles Darwin selv. Christophersen lar oss betrakte Darwin, evolusjonen og naturen utenfra, og tvinger oss på sett og vis til å dvele ved det nesten ubegripelig lange tidsforløpet. Natura non facit saltum. Naturen gjør ingen plutselige hopp. Ved å se rundt oss, kan vi få en anelse av det enorme perspektivet det er snakk om.

Finalen er mektig og storslått! Den syder av energi og glede. Charles Darwin var ikke bare en tørr vitenskapsmann. Gjennom sine evolusjonsteoretiske publikasjoner fikk han formidlet de grensesprengende oppdagelsene på en utrolig vakker måte. Når komponisten oppsummerer sitt inntrykk av Darwins hovedverk «On the Origin of Species», er det først og fremst en enorm kjærlighet til jorden og alt levende som skinner gjennom. Samtidig aner man en dyp og oppriktig begeistring over at alle utviklingslinjene har vært drevet av naturlig utvalg over ufattelig lang tid.

Look! Watch! Admire!

the wonderful struggle for life

the hand of time

the beauty and infinite complexity

the monuments of which we see

around us

 

Around us!